Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren, en de gezondheid te bevorderen.
Helaas zijn er een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massages in zijn geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd mogen en kunnen worden.

Een contra-indicatie is een reden om een behandelmethode niet uit te voeren. We kunnen een onderscheid maken tussen relatieve, plaatselijke en absolute contra-indicaties. Een plaatselijke of relatieve contra-indicatie betekent dat er wel mag worden gemasseerd, maar dat bijvoorbeeld bepaalde plekken op het lichaam moeten worden vermeden en/of in samenspraak met een arts de massage word aangepast. Een absolute contra-indicatie betekent dat er niet mag worden gemasseerd.

Absolute contra indicaties:

 • Koorts

 • Te veel pijn

 • Extreme vermoeidheid

 • Besmettelijke huidaandoeningen (steenpuisten)

 • Algemeen onwel zijn; misselijkheid, braken, diaree, duizeligheid, (nachtelijk) onverklaarbaar transpireren.

 • Infectieziekten; ernstige verkoudheid, griep, keelontsteking

 • Trombose

 • Ontstekingen

 

Relatieve en plaatselijke contra indicaties:

 • Burn out

 • Zwangerschap

 • Oncologische aandoeningen

 • Hart aandoeningen

 • Antibiotica, bloedverdunners en medicatie met een gele sticker

 • Spataderen

 • Psoriasis

 • Beschadigde huid

 • Zwellingen zonder bekende oorzaak

 • Acuut blessures (botbreuken, spierscheuringen e.d.)

 

Een relatieve contra indicatie is het grijze gebied er tussen in. Bij relatieve contra indicaties verschilt het vaak per situatie of er wel of niet of aangepast gemasseerd kan worden. Sommige Over sommige contra-indicaties zijn de meningen in de medische wereld verdeel. Raadpleeg bij twijfel dan ook altijd je huisarts of behandelend arts.